De meute

Op 1 mei 1991 is de Kweb Otterhound meute (KOH) opgericht. Master/eigenaar was dhr. Wiljan van den Broek. Een meute bestaande uit alleen raszuivere Otterhounds naar klassiek Engels voorbeeld.


Master Wiljan van den Broek met een deel van zijn meute.

Vroeger werd een Otterhound meute gebruikt voor het te voet bejagen van de otter. Dit gebeurt al jaren niet meer.

De KOH bootste deze oorspronkelijke wijze van jagen na door het (slip)spoor van de muskusrat te volgen. Een slipspoor is een kunstmatig geurspoor dat door een van de whippers- in door het gebied wordt getrokken. Daarna mogen de hounds het uitwerken doordat ze door middel van hun reukvermogen het spoor op pakken en volgen tot waar de beloning, het zogenaamde te bejagen “wild” verborgen is. Meestal is dat pens of wat vlees. De meute, meestal 7 tot 8 “koppel” (een koppel is twee honden), wordt gejaagd door de huntsman en begeleid door enkele whippers- in. Het spoor wordt te voet langs de oevers en door het water van kleine sloten of riviertjes gevolgd door de whippers- in en de volgers. De Otterhound heeft een fantastische neus en kan zelfs een 24 uur oud spoor door het water volgen.

Vanaf augustus 2008 is de meute niet meer actief in het veld of tijdens evenementen. Nu er geen fokker meer in Nederland is, behoort het meutewerk hier helaas echt tot de historie