Onze club

Historie

In 1983 heeft men in Nederland de “Vrienden van de Otterhound” opgericht. Deze fungeerde als rasvereniging van de Otterhound in Nederland en heeft als Stichting bestaan tot en met december 2021.
Nu zijn we nog steeds een club liefhebbers en vrienden van de otterhound, die net als officiële clubs en stichtingen in het buitenland een gemeenschappelijk doel hebben, nl. het pure Otterhound-ras zo goed mogelijk in stand helpen houden.
Met de Otterhound Clubs in Amerika, Engeland en Duitsland bestaat regelmatig contact.

Activiteiten

Via het verzamelen van informatie en het onderhouden van buitenlandse contacten proberen we ons steentje bij te dragen. Een WhatsApp groep en e-mail functioneert als communicatiemiddel met de leden.
Eénmaal per jaar wordt er een Otterhoundwandeling georganiseerd, waar iedereen die kennis wil maken met het ras welkom is.
Info over de geplande wandelingen is verkrijgbaar bij het Otterhound contact. In tegenstelling tot Engeland wordt de Otterhound in Nederland niet vaak geshowd. Dus is een wandeling een mooie gelegenheid om ze in het echt te zien!
Ook kunt u nog informatie over het ras krijgen via de voormalige Nederlandse fokker Wiljan van den Broek, Tel 0416-312144.